בס״ד

Kavanot: Shiurim

Thoughts on Tanach and the Davening

שמואל א טז:א–יג—David's Election, 8/26/2012

שמואל א טז:יד–כג and תהילים ל—The Madness of King Saul, 9/9/2012

תהילים קמה—Concerto for All Generations, 9/23/2012

שמואל א יז:א–ב—Cultural Philistines, 10/21/2012

שמואל א יז:ג–יא—They Might Be Giants, 11/4/2012

שמואל א יז:יב–יט—Ordering Take-Out, 11/18/2012

שמואל א יז:כ–לג—Tourist Attraction, 12/2/2012

שמואל א יז:לד–לז and תהילים כ—Lions and Bears, Oh My, 12/16/2012

שמואל א יז:לח–מד—Smooth Rock, 12/30/2012

תהילים לז—Aequanimitas, 1/12/2013

שמואל א יז:מה–נד and תהילים ט–י—Like a Hole in the Head, 1/28/2013 and 4/7/2013

שמואל א יז:נה–יח:ה—Hail the Conquering Hero, 4/21/2013

תהילים יד and תהילים נג—Real Haskalah, 5/5/2013

שמואל א יח:ו–טז—I'd Like to Teach the World to Sing, 5/19/2013

שמואל א יח:יז–כז—What's Love Got to do With It, 6/16/2013

שמואל א יח:כח–יט:טז—Statue of Limitations, 6/30/2013

תהילים נט—I Spy, 7/14/2013

שמואל א יט:יז–יח and תהילים קלב—Sitting in Yeshiva, 7/28/2013

שמואל א יט:יט–כד—A For-Prophet Company, 8/11/2013

שמואל א כ:א–טז—Not a River in Egypt, 9/8/2013

שמואל א כ:יח—That Time of Month, 9/22/2013

שמואל א כ:יט–מב—Gang Agley, 10/6/2013

נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים, supplementary essay

תהילים לו and תהילים כז—The Best of Times, The Worst of Times, 11/3/2013

שמואל א כא:א–ב—Secret Sanctuary, 11/17/2013

שמואל א כא:ג–י—A Loaf of Bread—and Thine Sword, 12/1/2013

שמואל א כא:יא–יג and תהילים נו—I Know Why the Caged Bird Sings, 12/15/2013

שמואל א כא:יד–טז—That Way Madness Lies, 12/29/2013

תהילים לד—Panacea, 1/12/2014

שמואל א כב:א–ה—All in the Family, 1/26/2014

תהילים כג and תהילים לא—The Valley of the Shadow of Death, 2/9/2014

שמואל א כב:ו–יז—Sing Like a Canary, 2/23/2014

שמואל א כב:יח-יט and תהילים נב—Murder Most Foul, 3/9/2014

שמואל א כב:כ-כג—Truth or Consequences, 3/23/2014

תהילים יב—Great Responsibility, 4/6/2014

שמואל א כג:א-ו—Answering the Call, 5/18/2014

שמואל א כג:ז-יד and תהילים לה—No Good Deed Goes Unpunished, 6/1/2014

שמואל א כג:טו-כט and תהילים נד—Ziph-A-Dee-Doo-Dah, 7/13/2014 and 7/27/2014

שמואל א כד:א-כב —Cutting Corners, 8/10/2014

שמואל א כה:א,‎ תהילים סג,‎ תהילים קמב and תהילים נז—Just Deserts, 9/7/2014

שמואל א כה:מד—Yawning Chiasm, 9/21/2014

שמואל א כה:ב-מג —Import-Extort Business, 10/5/2014, 10/19/2014 and 11/2/2014

שמואל א כה:כ-לא and לח-מב—What's a Nice Girl Like You..., 11/16/2014 and 11/30/2014

שמואל א כה:מד—From Childhood to Adultery, 12/14/2014

שמואל א כו:א-טז and תהילים נח—Along Came a Spider, 12/28/2014 and 1/11/2015

שמואל א כו:יז-כה,‎ תהילים יא and תהילים ז—Fly Away Little Bird, 2/8/2015 and 2/22/2015

שמואל א כז:א-ד—Gath You're Back, 3/8/2015

שמואל א כז:ה-ו—What Happens in Ziklag, 3/29/2015

דברי הימים א יב:א-כג—I Need a Hero, 4/19/2015

שמואל א כז:ז—Just a Matter of Time, 5/3/2015

שמואל א כז:ח-יב—Days of Ziklag, 5/31/2015

שמואל א כח:א-ו—Once More Unto the Breach, 6/14/2015

שמואל א כח:ז-יד—Grade A Medium, 7/12/2015, 8/9/2015 and 8/23/2015

שמואל א כח:טו-כה—You Can't Handle the Truth, 8/30/2015

Word of Mouth, 9/27/2015 and 10/11/2015

תהילים קד—High Technology, 10/25/2015

שמואל א כט:א-יא—Keep Your Friends Close, 11/8/2015

שמואל א ל:א-כ—Raiders of the Lost, 11/22/2015

שמואל א ל:כא-לא—Share and Share Alike, 12/6/2015

שמואל א לא:א-ז—This Was the Noblest of Them All, 12/20/2015

שמואל א לא:ד—Whether ’tis Nobler to Suffer, 1/17/2016 and 1/31/2016

שמואל א לא:א-יג and דברי הימים א י:א-יד—Mirror, Mirror, 2/14/2016 and 2/28/2016

שמואל א לא:ח-יג—The Grateful Dead, 3/13/2016

תהילים כא—There Is Too Much; Let Me Sum Up, 3/27/2016

שמואל ב א:א-טז—Be Careful What You Wish For, 4/10/2016

שמואל ב א:יז- כז and תהילים יג—How Are the Mighty Fallen, 5/22/2016

שמואל ב ב:א-יא—Politics by Other Means, 6/5/2016

שמואל ב ב:יב-לב and שמואל ב ג:א—All Fun and Games, 6/19/2016

שמואל ב ג:ב-ה and דברי הימים א ג:א-ג—The Mystery of Absalom's Mother, 7/17/2016

שמואל ב ג:ו-יג—If This Be Treason, 9/11/2016

שמואל ב ג:יד-טז—Better to Have Loved and Lost, 9/25/2016 and 10/9/2016

תהילים קי, קיא and קיב—Don't Worry, Be Happy, 11/6/2016

שמואל ב ג:יז-לט—A Dish Best Served Cold, 11/20/2016

שמואל ב ד:א-יב—Getting a Head, 12/4/2016

שמואל ב ה:א-ה and דברי הימים א יא:א-ג and דברי הימים א יב:כד-מא—The Once and Future King, 12/18/2016

תהילים עח—Politically Incorrect, 1/15/2017, 1/29/2017 and 2/5/2017

שמואל ב ה:ו—’Salem’s Lot, 2/12/2017 and 2/26/2017

דברי הימים א טו:ג—Separation of Church and State, 3/5/2017 and 3/19/2017

שמואל ב ה:ו-י and דברי הימים א יא:ד-ט—The Battle of Jerusalem, 4/2/2017 and 4/23/2017

תהילים כד,‎ תהילים סה and תהילים קכב—Zionism, 4/30/2017 and 5/7/2017

שמואל ב ה:יא-כה and תהילים א and תהילים ב—Saying ‘Nice Doggie’, 5/14/2017 and 5/28/2017

תהילים קיח—Give Thanks Unto the L-rd, 6/4/2017

שמואל ב ו:א-ט and דברי הימים א יג א-ו—A Shocking Development, 6/11/2017 and 7/2/2017

שמואל ב ו:יא-כג and דברי הימים א טו:א-כט—Riders of the Lost Ark, 7/9/2017

דברי הימים א טז:א-מג—In Perfect Harmony, 7/16/2017

Klezmer Band, 7/30/2017

תהילים קה—Praise the L-rd, 8/6/2017

תהילים קו—Browsing History, 8/13/2017 and 8/20/2017

תהילים צו—AltNeuLeid, 9/3/2017

תהילים צח and תהילים צה—Variations on a Theme, 9/10/2017

תהילים נ and תהילים פב—Quis Custodiet Ipsos Custodes, 10/22/2017 and 10/29/2017

תהילים פג and תהילים עט—Future History, 11/5/2017, 11/12/2017 and 11/26/2017

תהילים פח and תהילים פט—A Cry in the Dark, 12/3/2017, 12/10/2017 and 12/17/2017

שמואל ב ז:א-יז—Psak Hop, 12/24/2017, 12/31/2017, 1/7/2018 and 1/14/2017

שמואל ב ז:יח-כט and תהילים קכז and תהילים קכח—A Dream Deferred, 1/21/2018 and 2/4/2018

שמואל ב ח:א-יב—The Last Refuge, 2/11/2018 and 2/18/2018

שמואל ב ח:א-י—An Empire the Size of Maine, 2/25/2018 and 3/4/2018

תהילים סח—Snow Business, 3/4/2018, 3/11/2018, 4/15/2018 and 4/22/2018

שמואל ב ח:יא-יד and תהילים ס—Taken with a Grain of Salt, 4/29/2018, 5/6/2018 and 5/13/2018

שמואל ב ח:טו-יח—Happily Ever After, 5/27/2018, 6/3/2018, 6/17/2018 and 6/24/2018

שמואל ב ט and תהילים פו—Once Upon a Midnight Dreary, 7/8/2018, 8/12/2018 and 8/19/2018

תהילים קיט and תהילים יט —Let Me Count the Ways, 8/26/2018 through 3/10/2019

שמואל ב ח:יג-יד and תהילים קלז —Don't Immanentize the Eschaton, 3/31/2019 and 4/7/2019

שמואל ב י:א-ה and תהילים סב—Paved with Good Intentions, 5/5/2019

שמואל ב י:ו-יט and דברי הימים א כ:א-ג—It Goes Without Saying, 5/12/2019

Brotherly Love, 5/19/2019 and 6/2/2019

שמואל ב יא:א-ב and תהילים כו and תהילים יז—This Will Be on the Final, 6/23/2019 and 6/30/2019

שמואל ב יא:ב-ג and תהילים נה—Frenemies, 7/7/2019, 7/28/2019, 8/4/2019 and 8/18/2019

שמואל ב יא:ד-כז—Mind the Gap, 8/25/2019, 9/1/2019 and 9/8/2019

שמואל ב יב:א-יב and תהילים לט—Baa, He Said Sheepishly, 9/22/2019, 10/6/2019 and 11/3/2019

שמואל ב יב:יג-יד and תהילים נא—Peccavi, 11/10/2019 and 11/17/2019

שמואל ב יב:טו-כה and תהילים לח—Splitting Heirs, 11/17/2019, 12/1/2019 and 12/8/2019

שמואל ב יב:כד-לא and תהילים עב—Crowning Glory, 12/15/2019, 12/22/2019 and 1/12/2020

שמואל ב יג:א-כב and תהילים מא—Les Liaisons Dangereuses, 1/26/2020, 2/2/2020 and 2/9/2020

שמואל ב יג:כב-כג and תהילים מ—The Pause that Refreshes, 2/16/2020 and 2/23/2020

שמואל ב יג:כג-לג and תהילים כב —Father of Peace, 2/23/2020 and 3/1/2020

שמואל ב יג:לד-יד:כ and תהילים קכא—Old Wives’ Tales, 3/8/2020, 3/22/2020 and 4/5/2020

שמואל ב יד:כא-לג and תהילים קמד—Sharper than a Serpent’s Tooth, 4/19/2020 and 4/26/2020

שמואל ב טו:א-ו—A Stubborn and Rebellious Son, 5/3/2020 and 5/10/2020

שמואל ב טו:ז-ט—At Forty, Understanding, 6/7/2020 and 6/14/2020

שמואל ב טו:י-כד and תהילים ג—Choosing Sides, 6/21/2020 and 7/5/2020

שמואל ב טו:כה-כו and תהילים פרק לב—Where the Penitent Stand, 7/12/2020, 7/19/2020 and 8/9/2020

תהילים ע-עא—Just Remember This, 8/16/2020 and 8/23/2020

שמואל ב טו:כז-לז—Conspiracy Theory, 8/30/2020 and 9/6/2020

תהילים קיא and תהילים קיב—Imitatio Dei, 10/18/2020 and 10/25/2020

שמואל ב טז:א-יט and תהילים טז—Adding Insult to Injury, 11/1/2020 and 11/8/2020

שמואל ב טז:טו-יז:כג—Left Hanging, 11/15/2020 and 11/22/2020

שמואל ב יז:כד-יח:ח and תהילים מד and תהילים קב—Battle Royale, 11/29/2020, 12/6/2020 and 12/13/2020

שמואל ב יח:א-יח and תהילים לג—Hair Today, Gone Tomorrow, 12/20/2020 and 1/3/2021

שמואל ב יח:יט-לב—No News is Good News, 1/10/2021

שמואל ב יט:א-ט—Good Mourning, 1/17/2021

שמואל ב יט:י-טו and תהילים פ and פא—Let’s Get Together, 1/31/2021, 2/7/2021, 2/14/2021 and 2/21/2021

שמואל ב יט:טז-מד—Split the Difference, 2/28/2021 and 3/14/2021

שמואל ב כ:א-ז—Don’t Have a Cow, 4/18/2021, 4/25/2021, 5/9/2021 and 5/23/2021

שמואל ב כ:ג and תהילים קט—Days of Our Wives, 6/6/2021 and 6/20/2021

שמואל ב כ:ח-כב and תהילים קמ—We’ve Seen This Movie Before, 6/27/2021, 7/11/2021 and 8/8/2021

שמואל ב כ:כג-כה and תהילים קח—All’s Well That Ends Well, 8/22/2021

תהילים ק, קז, קיג-קיח, קלה-קלו and קמו-קנ—להודות ולהלל, 8/29/2021 through 5/15/2022

Stay to Watch the Credits, 6/19/2022

שמואל ב כא:א—David and the Trolley, 7/24/2022 and 7/31/2022

שמואל ב כא:א-ו—Hanging in the Balance, 8/21/2022

שמואל ב כא:ז-ט—Unforgiven, 9/18/2022 and 10/2/2022

Reparation and Revenge, 10/2/2022 and 10/25/2022

שמואל ב כא:י-יד—Eulogy, 11/1/2022

שמואל ב כד:א-י—Everybody Counts, 11/8/2022 and 11/15/2022

שמואל ב כד:יא-יד and תהילים ו—Make Good Choices, 11/22/2022

שמואל ב כד:טו-כה and דברי הימים א כא:טו-ל—Construction Site, 11/29/2022

תהילים סט—Drowning Sorrow, 12/6/2022

תהילים קכ-קלד, with קד-קו in detail—שיר המעלות, 12/27/2022 through 1/10/2023

שמואל ב כא:טו-כב and דברי הימים א כ:ד-ח—Retirement Age, 1/17/2023

דברי הימים א כב:א-טו and מלכים א ב:א-ט—Last Will and Testament, 1/24/2023 and 1/31/2023

דברי הימים א כג:א-ב and דברי הימים א כט:כ-כה and מלכים א א and תהילים כח—Talking Kings and Successions, 2/7/2023

תהילים טו, קא and קלט—The Way of All Flesh, 2/28/2023

דברי הימים א כג-כו, passim—Leviticus, 3/21/2023

שמואל ב כג:ח-לט and דברי הימים א פרק יא:י-מז and דברי הימים א כז—To Form a More Perfect Union, 3/28/2023

דברי הימים א כח and תהילים סא—Blueprints, 5/9/2023 and 5/16/2023

דברי הימים א כט:א-יט and תהילים סו,סז—The Power and the Glory, 6/6/2023 and 6/27/2023

מלכים א ב:י-יב and דברי הימים א כט:כו-ל and תהילים קג—Looking Back, 7/11/2023

תהילים כט, קמא and קמג—Into Pruning Hooks, 7/18/2023

תהילים ד, ה, ח and סד—Mixed Messages, 8/8/2023

שמואל ב כב and תהילים יח—Rock of Ages, 8/15/2023

תהילים צ-ק—The Moses Psalms, 8/22/2023 through 11/14/2023

תהילים נ and עג-פג—The Asaf Psalms, 11/21/2023 and 11/28/2023

תהילים מב-מט and פד, פה, פז and פח—The Bnei Korach Psalms, 12/5/2023 through 1/16/2024

תהילים קלח and שמואל ב כג:א-ז—Coda, 1/29/2024, 2/5/2024 and 2/12/2024