בס״ד

Kavanot: שָׁאַתָּה הוּא ה׳ אֱלקינוּ וֵאלקי אֲבותֵינוּ לְעולָם וָעֶד

Thoughts on Tanach and the Davening