בס״ד

Kavanot: בָּרוּךְ אַתָּה ה׳ הַמְּבָרֵךְ אֶת עַמּו יִשרָאֵל בַּשָּׁלום

Thoughts on Tanach and the Davening