בס״ד

Kavanot: פרשת עקב תשע״ו

Thoughts on Tanach and the Davening

A short דבר תורה for שבת שבע ברכות for my daughter, Leia.

This week’s haftorah is the second of the שבע דנחמתא, the seven weeks of consolation after Tisha B’Av. We read:

שְׂאִי סָבִיב עֵינַיִךְ וּרְאִי כֻּלָּם נִקְבְּצוּ בָאוּ לָךְ חַי אָנִי נְאֻם ה׳ כִּי כֻלָּם כַּעֲדִי תִלְבָּשִׁי וּתְקַשְּׁרִים כַּכַּלָּה:

ישעיהו מט:יח

Yeshaya is reassuring us that Jerusalem will soon be adorned and bejeweled like a כלה, like a bride. He is referred to an earlier prophecy, in פרק ג, when he describes in great detail the 24 items of jewelry and other “adornments” of a bride that will be lost when Jerusalem is destroyed. Susan knows all these since she’s storing all those Bed Bath & Beyond boxes in her basement. But this idea, of the 24 adornments of a bride, is used to described the giving of the Torah:

ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת העדת לחת אבן כתבים באצבע אלקים׃

שמות לא:יח

ככלתו: ככלתו כתיב חסר, שנמסרה לו תורה במתנה ככלה לחתן, שלא היה יכול ללמוד כולה בזמן מועט כזה. דבר אחר מה כלה מתקשטת בעשרים וארבעה קשוטין, הן האמורים בספר ישעיה (ישעיה ג:יח-כד) אף תלמיד חכם צריך להיות בקי בעשרים וארבעה ספרים.

רש״י, שמות לא:יח

The “jewelry” here is a metaphor for Torah.

But I would turn that metaphor around. Our כלה certainly has her jewelry (including the new ring this week!) but her true adornment is her Torah, her learning and her dedication to teaching and to her spiritual growth. Aron’s adornment in Torah is equally evident, as we heard from his speaking in learning at the chosson tisch (and from that great video—thank you Joshua!).

My ברכה for the new couple is that as they build a בית נאמן בישראל, they continue to grow in beauty; I’m not concerned with physical beauty—שקר החן והבל היפי—but in their Torah and עבודה and be a source of merit for all כלל ישראל.