בס״ד

Kavanot: רפואה

Thoughts on Tanach and the Daveningרְפָאֵנוּ ה׳ וְנֵרָפֵא

הושִׁיעֵנוּ וְנִוָּשֵׁעָה

כִּי תְהִלָּתֵנוּ אָתָּה

וְהַעֲלֵה רְפוּאָה שְׁלֵמָה לְכָל מַכּותֵינוּ

כִּי קֵל מֶלֶךְ רופֵא נֶאֱמָן וְרַחֲמָן אָתָּה

בָּרוּךְ אַתָּה ה׳ רופֵא חולֵי עַמּו יִשרָאֵל