בס״ד

Kavanot: מְחַיֵּה מֵתִים אַתָּה

Thoughts on Tanach and the Davening